மகாகவி பாரதியார். வ.ரா – புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு

start: Sep 03, 2014 06:30PM
End: Sep 03, 2014 07:30PM

Venue: தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

Description: புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு

ஒவ்வொரு புதன் மாலை 6.30 க்கு தியாகராய நகர், தக்கர் பாபா பள்ளியில்,
புத்தக விமரிசன சந்திப்பு நடைபெறுகிறது.

இந்த வாரம்

செப்டப்மர் 3 2014
புத்தகம் – மகாகவி பாரதியார் – வ.ரா

நூலைப் பதிவிறக்கம் செய்ய.

http://freetamilebooks.com/ebooks/bharathiyar-history/
நூல் விமர்சகர் – திரு. பால சுப்பிரமணியன்

தொடர்புக்கு – VarahaMihira Gopu
காந்தி பயிலகம்
https://www.google.com/calendar/event?eid=cGZwNWNvbGluaHNocDd2NzNiMzRydmkycm8gNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw