பேரா. வீ.அரசு மணிவிழா அறக்கட்டளை – தொடக்க விழாவும் முதல் சொற்பொழிவும்

start: Sep 08, 2014 03:00PM
End: Sep 08, 2014 05:00PM

Venue: ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம், 3வது குறுக்குச் சாலை, மயத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி, சென்னை – 600 113.

Description: பேரா. வீ.அரசு மணிவிழா அறக்கட்டளை – தொடக்க விழாவும் முதல் சொற்பொழிவும்
========================================

பங்கேற்பு:

தோழர் ஆர். நல்லகண்ணு
தோழர் வ.கீதா

பொழிவு பொருள்:

தமிழ் நவீனமும் சர்வதேசியமும் – பாரதியார் முதல் பெரியார் வரை

இடமும் பொழுதும்:

ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம், 3வது குறுக்குச் சாலை, மயத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி, சென்னை – 600 113.

08.09.2014 பிற்பகல் 3.00 மணி

Facebook event URL is https://www.facebook.com/events/310106029169030
https://www.google.com/calendar/event?eid=OTQ1dGw0NG8zYWtubXRvZmVmYjZjcmtqcmcgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw