இலக்கிய வீதி இனியவனின் வாழ்க்கை வரலாறு நூல் வெளியீடு

start: Oct 12, 2014 09:30AM
End: Oct 12, 2014 12:30PM

Venue: ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபம் மயிலாப்பூர் சென்னை 4

Description:

இலக்கிய வீதி இனியவனின் வாழ்க்கை வரலாறு நூல் வெளியீடு
12,10,2014 ஞாயிறு காலை 0930
ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபம் மயிலாப்பூர் சென்னை 4
https://www.google.com/calendar/event?eid=NzE0Y2pjdHBkc2FyNDVhdms5cGZpM3B1YXMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw