வட்டத்தொட்டி வாசிப்பு – பகிர்வு – கூடுகையின் அடுத்த கூடுகை

start: Oct 12, 2014 05:00PM
End: Oct 12, 2014 08:00PM

Venue: மைண்ட் ஜோண், 19/61, இராஜாஜி மெயின் ரோடு, திருவான்மியூர், சென்னை 600041

Description:

இரா. முருகவேள் எழுதிய நாவல் ‘மிளிர்கல்’ குறித்த உரையாடல்.

இடம்: மைண்ட் ஜோண், 19/61, இராஜாஜி மெயின் ரோடு, திருவான்மியூர், சென்னை 600041

தொடர்பு: 9840027712

சிலப்பதிகாரத்தின் வழியாக தமிழகத்தின் இரத்த வரலாற்றுத் தொடர்களை ஆராயும் படைப்பு.
https://www.google.com/calendar/event?eid=NHQyMGxrdGpvNG9vcmczMmc3aXVkajNoZWsgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw