கண்ணதாசன் விழா – தான் பாடிய கண்ணதாசன் பாடல்களைப்பற்றி SPB உரை

start: Oct 18, 2014 06:00PM
End: Oct 18, 2014 08:00PM

Venue: சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் குமாரராஜா முத்தையா அரங்கு

Description: 18 அக்டோபர் மாலை 6 மணி, சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் குமாரராஜா முத்தையா அரங்கு, கண்ணதாசன் விழா, தான் பாடிய கண்ணதாசன் பாடல்களைப்பற்றி SPB உரை
https://www.google.com/calendar/event?eid=YmIxamg1cm1mOWFtOTFjaXVjYWhmM3FxcDQgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw