எழுத்து’ அமைப்பு தொடக்கம் – மரபின் மைந்தன் முத்தையா, மு மேத்தா, வைரமுத்து பேச்சு

start: Nov 03, 2014 06:00PM
End: Nov 03, 2014 08:00PM

Venue: எம். சிடி. எம். சிதம்பரம் பள்ளி, ஆழ்வார்பேட்டை,சென்னை

Description: 3 நவ 6 PM, ஆழ்வார்பேட்டை எம். சிடி. எம். சிதம்பரம் பள்ளி: ’எழுத்து’ அமைப்பு தொடக்கம், மரபின் மைந்தன் முத்தையா, மு மேத்தா, வைரமுத்து பேச்சு
https://www.google.com/calendar/event?eid=YjkzOGRncXQzZDhxMmdsYjJsOThrY2xkb28gNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw