9ஆம் அமர்வு -மூலதன கற்றல் வகுப்பு || #DasKapital Reading @ #Chennai. Nov 23 4-7 pm

start: Nov 23, 2014 04:30PM
End: Nov 23, 2014 06:30PM

Venue: MADRAS KERALA SAMAJ (Regd.), #903, Poonamalli High Road, Near Abu Palace, Dasaprakash, Chennai 600084

Description:

கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதிய மூலதனம் புத்தகத்தை வாசிக்கும் கூட்டம் .இது.. அனைவரும் வாருங்கள்… வாசிப்போம் விவாதிப்போம்…

மூலதன கற்றல் வகுப்பு @ Kerala Samaj School, Near Abu Palace, Dasaprakash, Chennai…

Facebook event URL is https://www.facebook.com/events/384297658384455

https://www.google.com/calendar/event?eid=a2ljMHZzcjkwa2Jnc2o2azFjdnNia21jbzAgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw