புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு – ஜென்னும் ஜென் தியானமும் – எஸ்.ஏ.பி – தக்கர் பாபா பள்ளி, தி.நகர், நவம்பர் 19, மாலை 6.30 – 8.00

start: Nov 19, 2014 06:30PM
End: Nov 19, 2014 08:00PM

Venue: காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

Description: புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு

ஒவ்வொரு புதன் மாலை 6.30 க்கு தியாகராய நகர், தக்கர் பாபா பள்ளியில்,
புத்தக விமரிசன சந்திப்பு நடைபெறுகிறது.

இந்த வாரம்

நவம்பர் 19 2014
புத்தகம் – ஜென்னும் ஜென் தியானமும் – எஸ்.ஏ.பி

நூல் விமர்சகர் – திரு. MJ கனுட் ராஜ்

தொடர்புக்கு – saravanan kanchee
சரவணன் – 9790740886

காந்தி பயிலகம்

காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு – Mohandas: A True Story of a Man, His People and an Empire
https://www.google.com/calendar/event?eid=bHNhNDhqMHVscWdmYjhsOWZoYzFrcXMzamsgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw