புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு – The Emperor of All Maladies – A biography of Cancer by Siddhartha Mukherjee

start: Nov 26, 2014 06:30PM
End: Nov 26, 2014 08:00PM

Venue: காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

Description: புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு

ஒவ்வொரு புதன் மாலை 6.30 க்கு தியாகராய நகர், தக்கர் பாபா பள்ளியில்,
புத்தக விமரிசன சந்திப்பு நடைபெறுகிறது.

இந்த வாரம்

நவம்பர் 26 2014
புத்தகம் – The Emperor of All Maladies – A biography of Cancer by Siddhartha Mukherjee

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emperor_of_All_Maladies

நூல் விமர்சகர் – திரு. பத்ரி சேஷாத்ரி

தொடர்புக்கு – saravanan kanchee
சரவணன் – 9790740886

காந்தி பயிலகம்

https://www.google.com/calendar/event?eid=Y2U5dHQ1YmFhNDdkNnZ0NDVnc3NyZjQxbGcgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw