இலயோலா கல்லூரி – காலச்சுவடு இணைந்து நடத்தும் பேராசிரியர் தனிநாயகம் அடிகளார் – 100 நினைவுக் கருத்தரங்கு, டிசம்பர் 5, 9-5, சென்னை

start: Dec 05, 2014 12:00AM
End: Dec 06, 2014 12:00AM

Venue: காட்சித்தகவலியல் அரங்கு, இலயோலா கல்லூரி, சென்னை – 34

Description: இலயோலா கல்லூரி – காலச்சுவடு
இணைந்து நடத்தும்
பேராசிரியர் தனிநாயகம் அடிகளார் – 100
நினைவுக் கருத்தரங்கு

நாள் : காலை 9:00,- 5.00
5 டிசம்பர் 2014,
வெள்ளிக்கிழமை

களம் : காட்சித்தகவலியல் அரங்கு,
இலயோலா கல்லூரி, சென்னை – 34

https://www.google.com/calendar/event?eid=MGY0c29sNHBicWhyZ2w0MjNmcWw5OThoM2cgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw