வட்டத்தொட்டி 3 வது நிகழ்வு – ஸர்மிளா ஸெய்யத் எழுதிய நாவல் ‘உம்மத்’ குறித்த உரையாடல் – டிசம்பர் 7, மாலை 5-8

start: Dec 07, 2014 05:00PM
End: Dec 07, 2014 08:00PM

Venue: மைண்ட் ஜோண், 19/61, இராஜாஜி மெயின் ரோடு, திருவான்மியூர், சென்னை 600041

Description:

ஸர்மிளா ஸெய்யத் எழுதிய நாவல் ‘உம்மத்’ குறித்த உரையாடல்.

இடம்: மைண்ட் ஜோண், 19/61, இராஜாஜி மெயின் ரோடு, திருவான்மியூர், சென்னை 600041

தொடர்பு: 9840027712

Facebook event URL is https://www.facebook.com/events/771002889638483
https://www.google.com/calendar/event?eid=OW01NWltMzJ2cjFpdDE2dDltM2JydWFybXMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw