புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு – Nehru & Bose, Parallel Lives by Rudrangsu Mukherjee – திரு.நரசைய்யா – தக்கர் பாபா பள்ளி, தி.நகர், டிசம்பர் 17, மாலை 6.30 – 8.00

start: Dec 17, 2014 06:30PM
End: Dec 17, 2014 08:00PM

Venue: காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

Description:

புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு

ஒவ்வொரு புதன் மாலை 6.30 க்கு தியாகராய நகர், தக்கர் பாபா பள்ளியில்,
புத்தக விமரிசன சந்திப்பு நடைபெறுகிறது.

இந்த வாரம்

டிசம்பர் 17 2014
புத்தகம் – Nehru & Bose, Parallel Lives by Rudrangsu Mukherjee

நூல் விமர்சகர் – திரு.நரசைய்யா

தொடர்புக்கு – saravanan kanchee
சரவணன் – 9790740886

காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை
https://www.google.com/calendar/event?eid=YjExODdsdDFvbnIzMXFoMzdybXFrY2QzZjAgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw