புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு – தென்னக காந்தி PSகுமாரசாமிராஜா வாழ்வும் பணியும் – திரு.நெய்வேலி பாலு – தக்கர் பாபா பள்ளி, தி.நகர், டிசம்பர் 17, மாலை 6.30 – 8.00

start: Dec 17, 2014 06:30PM
End: Dec 17, 2014 08:00PM

Venue: காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

Description: புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு – தென்னக காந்தி PSகுமாரசாமிராஜா வாழ்வும் பணியும் – திரு.நெய்வேலி பாலு – தக்கர் பாபா பள்ளி, தி.நகர், டிசம்பர் 17, மாலை 6.30 – 8.00

காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

புத்தக விமரிசனம் – வார சந்திப்பு

ஒவ்வொரு புதன் மாலை 6.30 க்கு தியாகராய நகர், தக்கர் பாபா பள்ளியில்,
புத்தக விமரிசன சந்திப்பு நடைபெறுகிறது.

இந்த வாரம்

டிசம்பர் 17 2014
புத்தகம் – தென்னக காந்தி PSகுமாரசாமிராஜா வாழ்வும் பணியும் – PR சுப்பிரமணிய ராஜா

நூல் விமர்சகர் – திரு.நெய்வேலி பாலு

தொடர்புக்கு – saravanan kanchee
சரவணன் – 9790740886

காந்தி பயிலகம், தக்கர் பாபா பள்ளி, தியாகராய நகர், சென்னை

https://www.google.com/calendar/event?eid=bDhvZnNjYTdndjVnaDdvZHBuYzZzZzNjMHMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw