ஐந்து பெண் கவிஞர்கள் நூல் அறிமுகம் – ஜனவரி 4 9.30, எழும்பூர், சென்னை

start: Jan 04, 2015 09:30AM
End: Jan 04, 2015 12:00PM

Venue: இக்ஸா மையம், கன்னிமாரா நூலகம் எதிரில், 107, பாந்தியன் சாலை, எழும்பூர், சென்னை.

Description:

ஐந்து பெண் கவிஞர்கள் நூல் அறிமுகம்

நாள்: 4 ஜனவரி 2015
நேரம் : காலை 09 : 45
இடம்: இக்ஸா மையம், கன்னிமாரா நூலகம் எதிரில்,
107, பாந்தியன் சாலை, எழும்பூர், சென்னை.
https://www.google.com/calendar/event?eid=dDZuaGloNTZwdXQyM2I5OG0yYTEyY3ZlamMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw