புள்ளிகள்,கோடுகள்,கோலங்கள் – பாரதிமணி – நூல் வெளியீட்டு விழா – ஜனவரி 7 மாலை 6, புக்பாயின்ட், சென்னை

start: Jan 07, 2015 06:00PM
End: Jan 07, 2015 08:00PM

Venue: புக் பாயிண்ட், அண்ணா சாலை, ஸ்பென்சர் எதிரில், சென்னை

Description: புள்ளிகள்,கோடுகள்,கோலங்கள் – பாரதிமணி – நூல் வெளியீட்டு விழா – ஜனவரி 7 மாலை 6, புக்பாயின்ட், சென்னை

https://pbs.twimg.com/media/B6ulpZGCQAAO7xw.jpg
https://www.google.com/calendar/event?eid=cDg0dGFxNG0wOGg0MWM1OXAzN2M4bW40MnMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw