மணல்வீடு இலக்கிய வட்டம் – ஜனவரி 11, மாலை 5-9, பெசன்ட நகர், சென்னை

start: Jan 11, 2015 05:30AM
End: Jan 11, 2015 08:30AM

Venue: நிகழ்விடம்: ‘சந்திரலேகா ஸ்பேசஸ்’, நெ 1 பெசன்ட் நகர் பீச், சென்னை ,

Description: நூல் அறிமுக கூட்டம் –
1.பா ராஜாவின் “மாயப்பட்சி” (கவிதைப்பிரதி)
நூல் அறிமுகம்: வெய்யில், நறுமுகைதேவி

2.மயூரா ரத்தினசாமியின்”மூன்றாவது துளுக்கு”(சிறுகதைப்பிரதி)
நூல் அறிமுகம்:
இளங்கோ கிருஷ்ணன், கறுத்தடையான்

3.தவசிக்கருப்புசாமியின் “அழிபசி”(கவிதைப்பிரதி)
நூல் அறிமுகம்: தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், கரிகாலன்

Facebook event URL is https://www.facebook.com/events/962227240471943

https://www.google.com/calendar/event?eid=MDYzOTVpYjVrNHM4ZnVnb3E2OW1obGJzNGMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw