எ.கே. செட்டியாரின் “Mahathma Gandhi-20th century prophet” என்ற ஆவணப்படம் திரையிடப்படும், நாள்.30.01.15

start: Jan 30, 2015 06:30PM
End: Jan 30, 2015 08:00PM

Venue: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலயா வளாகம், எண். 58, வெங்கட்நாராயணா சாலை, தி.நகர், சென்னை-17

Description: ஏ.கே. செட்டியாரின் “Mahathma Gandhi-20th century prophet” என்ற ஆவணப்படம் காந்தி நினைவு தினமான 30.01.15 அன்று மாலை 6.30 மணியளவில் திரையிடப்படும், இடம் -காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலயா வளாகம், எண். 58, வெங்கட்நாராயணா சாலை, தி.நகர், சென்னை-17
அனைவரும் வருக.
https://www.google.com/calendar/event?eid=OWhuZ2ZndHE1YW5lZWY2N2llNnFqNGhlNW8gNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw