சென்னை கம்பன் கழகம் – காப்பியக் களஞ்சியம் – பிப்ரவரி 10, மாலை 6.30, மயிலை

start: Feb 10, 2015 06:30PM
End: Feb 10, 2015 08:30PM

Venue: பாரதீய வித்யா பவன் சிற்றரங்கம், மயிலை, சென்னை

Description:

சென்னை கம்பன் கழகம் – காப்பியக் களஞ்சியம் – பிப்ரவரி 10, மாலை 6.30, மயிலை

http://thiru2050.blogspot.in/2015/02/blog-post_40.html

https://www.google.com/calendar/event?eid=ZHZqMGU4MGE2b3ZjbzhndjBnbDljZ2FlZTQgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw