பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன் முத்து விழா – பிப்ரவரி 10, மாலை 5-8, வேப்பேரி

start: Feb 10, 2015 05:00PM
End: Feb 10, 2015 08:00PM

Venue: தந்தை பெரியார் திடல், ஈ.வி.கே சம்பத் சாலை, வேப்பேரி, சென்னை

Description: பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன் முத்து விழா – பிப்ரவரி 10, மாலை 5-8, வேப்பேரி

http://thiru2050.blogspot.in/2015/02/blog-post_27.html

http://www.akaramuthala.in/wp-content/uploads/2015/02/azhai-vamuse-muthuvizhaa-p1.jpg
https://www.google.com/calendar/event?eid=OGwycWl1ZGNpa3Ywb2dnZDEzNnYwY2llNGsgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw