காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார, புதன் கிழமை (11.02.2015) கூட்டத்தில் பேராசிரியர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் “Trees of Delhi” என்ற “Pradip Krishen” அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்

start: Feb 11, 2015 06:30PM
End: Feb 11, 2015 08:00PM

Venue: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17

Description: காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார, புதன் கிழமை (11.02.2015) கூட்டத்தில் பேராசிரியர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் “Trees of Delhi” என்ற “Pradip Krishen” அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்
நேரம்: மாலை 6.45 முதல் 7.45 வரை
இடம்:
காந்தி கல்வி நிலையம்,
தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம்,
எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர்,
சென்னை-17
தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886
அனவரும் வருக!!!
https://www.google.com/calendar/event?eid=Y2M1N2I5OG45NWk4dHFrbXJ1N29rdWUzNWcgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw