இந்தியா – விடுதலையும் குடியரசும் – உரை – நரசையா – அடையாறு, சென்னை – பிப் 28 ,மாலை 5.30

start: Feb 28, 2015 05:30PM
End: Feb 28, 2015 08:00PM

Venue: இந்திரா நகர் யூத் ஹாஸ்டல், அடையாறு, சென்னை

Description: இந்தியா – விடுதலையும் குடியரசும் – உரை – நரசையா – அடையாறு, சென்னை – பிப் 28 ,மாலை 5.30

தமிழ்நாடு வாசகர் வட்டம், அடையாறு கிளை.

தலைமை – பேரா. சுவாமிநாதன், வரலாற்று ஆர்வலர்.
https://www.google.com/calendar/event?eid=aGZvaDJvMjNmaDU3YjBxM3F0cTRhdDc4dGsgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw