இந்தியா – விடுதலையும் குடியரசும் – உரை – நரசையா – அடையாறு, சென்னை – ஏப்ரல் 4 ,மாலை 5.30

start: Apr 04, 2015 05:30PM
End: Apr 04, 2015 07:00PM

Venue: இந்திரா நகர் யூத் ஹாஸ்டல், அடையாறு, சென்னை

Description: இந்தியா – விடுதலையும் குடியரசும் – உரை – நரசையா – அடையாறு, சென்னை – ஏப்ரல் 4 ,மாலை 5.30

தமிழ்நாடு வாசகர் வட்டம், அடையாறு கிளை.

https://www.google.com/calendar/event?eid=bGE0ZDIwOWdwaWpsMmpqbmVmbmppM292azAgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw