மதுரை சொக்கத்தாண்டவம் – உரை – நாகசாமி – ஏப்ரல் 11 மாலை 6, மயிலை

start: Jan 11, 2015 06:00PM
End: Jan 11, 2015 08:00PM

Venue: Arkay Convention Center A S Ramakrishnan, OMS LAKSHANA, 146, R H ROAD, LUZ, MYLAPORECHENNAI-600004 9381007317 044-24997529 (D)

Description: Madhuradhwani has organised a Talk by Dr. R Nagaswamy on
Madurai Chokka Thandavam(மதுரை சொக்கத்தாண்டவம்) as found in
Thiruvilayadal Puranam of Perumpattra Puliyur Nambi
(திருவிளையாடல் புராணம்- பெரும்பற்ற புலியூர் நம்பி).
Vocal demonstration by J B Keerthana.
https://www.google.com/calendar/event?eid=N2w3N2swaTBqMWJsdmtjbTBkYW5lMzRqZ3MgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw