காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (08.07.2015) கூட்டத்தில் திரு தி. விப்ரநாராயணன் அவர்கள் “மனிதனின் கடமை” என்ற மாஜினியின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்

start: Jul 08, 2015 11:00PM
End: Jul 09, 2015 12:00AM

Venue: இடம்: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17 தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886 அனவரும் வருக!!

Description: காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (08.07.2015) கூட்டத்தில்
திரு தி. விப்ரநாராயணன் அவர்கள் “மனிதனின் கடமை” என்ற மாஜினியின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்
நேரம்: மாலை 6.45 முதல் 7.45 வரை
இடம்:
காந்தி கல்வி நிலையம்,
தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம்,
எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர்,
சென்னை-17
தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886
அனவரும் வருக!!
https://www.google.com/calendar/event?eid=Nm1scTE5Z2s1N2U3cWhvdjYyM2h2NTI0djggNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw