காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (29.07.2015) கூட்டத்தில் திரு. ஜெ. மணி அவர்கள் “Makers of Modern India” என்ற ராமச்சந்திரா குஹா அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்

start: Jul 29, 2015 06:30PM
End: Jul 29, 2015 08:00PM

Venue: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17 தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17 தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886

Description: காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (29.07.2015) கூட்டத்தில்
திரு. ஜெ. மணி அவர்கள் “Makers of Modern India” என்ற ராமச்சந்திரா குஹா அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்
நேரம்: மாலை 6.45 முதல் 7.45 வரை
இடம்:
காந்தி கல்வி நிலையம்,
தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம்,
எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர்,
சென்னை-17
தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886
அனவரும் வருக!!
https://www.google.com/calendar/event?eid=YmxzcnQ0MnRyNjZwOWR2Zm9qNHZhdDc5aGMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw