காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (15.09.2015) கூட்டத்தில் திரு. ராம்மோகன் அவர்கள் “Gandhi, CEO: 14 Principles to Guide & Inspire Modern Leaders” என்ற Alan Axelrod அவர்களின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்

start: Sep 16, 2015 02:00PM
End: Sep 16, 2015 03:30PM

Venue: நேரம்: மாலை 6.45 முதல் 7.45 வரை இடம்: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17

Description: காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (15.09.2015) கூட்டத்தில்
திரு. ராம்மோகன் அவர்கள்
“Gandhi, CEO: 14 Principles to Guide & Inspire Modern Leaders” என்ற Alan Axelrod அவர்களின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்
நேரம்: மாலை 6.45 முதல் 7.45 வரை
இடம்:
காந்தி கல்வி நிலையம்,
தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம்,
எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர்,
சென்னை-17
தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886
அனவரும் வருக!!
https://www.google.com/calendar/event?eid=b3FjbnQ1b2o2ZWoyYzh0Y3Jja2JqcDI3bmsgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw