காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (23.09.2015) கூட்டத்தில் திரு. K.R.A. நரசய்யா அவர்கள் “Gopal Krishna Gokhale Gandhi’s Political Guru” என்ற Govind Talwalkar அவர்களின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்

start: Sep 23, 2015 02:00PM
End: Sep 23, 2015 03:00PM

Venue: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17

Description: காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (23.09.2015) கூட்டத்தில்
திரு. K.R.A. நரசய்யா அவர்கள்
“Gopal Krishna Gokhale Gandhi’s Political Guru” என்ற Govind Talwalkar அவர்களின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்
நேரம்: மாலை 6.45 முதல் 7.45 வரை
இடம்:
காந்தி கல்வி நிலையம்,
தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம்,
எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர்,
சென்னை-17
தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886
அனவரும் வருக!!
https://www.google.com/calendar/event?eid=bTZnanI3NWpsdml2bmFlMzEybm1nZDJjZDggNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw