ஆத்ம சிந்தனை – புத்தக விமரிசனம் – காந்தி கல்வி நிலையம்,தி.நகர். ஐனவரி 27, மாலை 6-8

start: Jan 27, 2016 01:15PM
End: Jan 27, 2016 02:15PM

Venue: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17

Description: ஆத்ம சிந்தனை – புத்தக விபரிசனம் – காந்தி கல்வி நிலையம்,தி.நகர். ஐனவரி 27, மாலை 6-8

உரை . திரு இளங்கோவன்

தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886 அனவரும் வருக!!

உங்கள் கூகுள் காலண்டரில் இந்த நிகழ்வைச் சேர்க்க
https://calendar.google.com/calendar/event?eid=NnRoM2FjcG02OHNqY2I5aGNsajZhYjlrNmtwamNiYjE2OWkzZWI5b2NrcTNjY2hwNzVpbWFjaGljNCA2cHBrZjkyc3Azb25lMGk3YWw3aW5rYWhtOEBn