செல்லமுத்து குப்புசாமியின் “கொட்டு மொழக்கு” நாவல் பற்றிய கலந்துரையாடல் – March 5 5.30-8.30pm – #panuval #Chennai

start: Mar 05, 2016 05:30PM
End: Mar 05, 2016 08:30PM

Venue: Panuval BookStore, 112, First Floor, Thiruvalluvar Salai,Thiruvanmiyur, Chennai 600041

Description: வாசகசாலையின் பதிமூன்றாம் நிகழ்வு –

செல்லமுத்து குப்புசாமியின் “கொட்டு மொழக்கு” நாவல் பற்றிய கலந்துரையாடல்

தொடக்க உரை: எழுத்தாளர் மனோஜ்

சிறப்புரை:

எழுத்தாளர் க.சீ.சிவகுமார்
கவிஞர் உமா ஷக்தி
கவிஞர் த.ஜீவலட்சுமி

வாசகர் பார்வை:

கீ.ச.திலீபன்
ஸ்ரீமதி

ஏற்புரை: எழுத்தாளர் செல்லமுத்து குப்புசாமி

“வாசகர் களம்”

Facebook event URL is https://www.facebook.com/events/567226826779172

உங்கள் கூகுள் காலண்டரில் இந்த நிகழ்வைச் சேர்க்க
https://www.google.com/calendar/event?eid=dmJhYm02aG05OGU5Y2I3bW4ya3BqN3FidG8gNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw