காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (23.03.2016) கூட்டத்தில் திரு.கண்ணன் அவர்கள் “நான் கண்ட பெரியவர்கள்” என்ற அ.ச. ஞானசம்பந்தன் அவர்களின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்

start: Mar 23, 2016 06:30PM
End: Mar 23, 2016 08:00PM

Venue: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம், எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர், சென்னை-17

Description: காந்தி கல்வி நிலையம் நடத்தும், இந்த வார புதன் கிழமை (23.03.2016) கூட்டத்தில் திரு.கண்ணன் அவர்கள் “நான் கண்ட பெரியவர்கள்” என்ற அ.ச. ஞானசம்பந்தன் அவர்களின் புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்
நேரம்: மாலை 6.45 முதல் 7.45 வரை
இடம்:
காந்தி கல்வி நிலையம்,
தக்கர்பாபா வித்யாலய வளாகம்,
எண். 58. வெங்கட்ராயணா சாலை, தி. நகர்,
சென்னை-17
தொடர்புக்கு: 044-24346549,9790740886
அனவரும் வருக!!

உங்கள் கூகுள் காலண்டரில் இந்த நிகழ்வைச் சேர்க்க
https://www.google.com/calendar/event?eid=azQyZGV2bW4xZ3BoMzlhOGkwbTd0dDJwNzAgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw