காந்தி கல்வி நிலையத்தின் இந்த வார புதன் வாசகர் வட்டம்

start: Oct 26, 2016 06:45PM
End: Oct 26, 2016 07:45PM

Venue: காந்தி கல்வி நிலையம், தக்கர் பாபா வித்யாலயா, 58, வெங்கட நாராயண சாலை, தி. நகர்,சென்னை-17

Description: காந்தி கல்வி நிலையத்தின் இந்த வார புதன் வாசகர் வட்டத்தில்
26.10.16 அன்று மாலை 6.45முதல் 7.45வரை திருஅ.அண்ணாமலை அவர்கள் “Champaran and Gandhi”என்ற Jacques Pouchepadass அவர்களின் நூலை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்.தொடர்புக்கு: 044-24346549 (ம) 9790740886

உங்கள் கூகுள் காலண்டரில் இந்த நிகழ்வைச் சேர்க்க
https://www.google.com/calendar/event?eid=aTJsZnR2ODBlazdzMTJndTlkMm42cHRzOXMgNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw